Nova osnova za prispevke za socialno varnost

budget calculationVsak podjetnik mora poznati osnove DDV-ja, kaj sploh je DDV, kdo in kdaj mora postati davčni zavezanec, kdaj je potrebno zaračunati DDV, poznati pa seveda mora tudi osnovna določila Zakona o DDV.

Ena izmed pomembnejših stvari je tudi obračun mesečnih prispevkov za socialno varstvo.

Kot minimalna osnova na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost se tako v letu 2014 upošteva minimalna plača za leto 2013, ki  znaša 783,66 evrov, in ne mesečna minimalna plača za leto 2014. Od aprila letos to velja za vse samozaposlene zavarovance.

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike predložijo zasebniki in osebe, ki v Sloveniji opravljajo versko službo v skladu s predpisi. Obrazec se vloži do 15. v mesecu za pretekli mesec. Podatki se dostavijo v elektronski obliki preko storitev elektronskega poslovanja DURS. Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost je dostopen na spletni strani Uradnega lista.

Če samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost, se prekršek kaznuje z globo od 800 do 10.000 evrov. Isto velja za predložitev neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov.

Dobro je tudi vedeti, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 913,91 evro.

Vir: Data

Objave iz iste kategorije: