Kaj je pravno svetovanje in kaj pokriva?

Pravno svetovanje nudijo posamezniki ali organizacije kot pomoč podjetjem, ki nimajo svoje pravne pisarne. Pravni svetovalec nudi svetovalne storitve, ki obravnavajo različne zadeve, zlasti pravna vprašanja, ki vključujejo tudi pogajanja. 

Formalno je pravni svetovalec posameznik, ki ga najame velika ali srednja korporacija za reševanje pravnih zadev in sporov. Takšni “svetovalci” so po poklicu in izobrazbi odvetniki, vendar imajo naziv “pravni svetovalci” zaradi svoje zaposlitve in vloge v določenih podjetjih.

Pravno svetovanje ali odvetnik?

Glavna in edina razlika med odvetnikom in pravnim svetovalcem je v tem, da ima lahko odvetnik svojo firmo ali pa deluje samostojno kot odvetnik. Po drugi strani pa je pravni svetovalec zaposlen v podjetju za reševanje vseh pravnih zadev in sporov, s katerimi se podjetje lahko sooči in ne deluje samostojno – za razliko od odvetnikov.

Medtem ko odvetnike plačujejo njihove stranke na podlagi dejavnikov, kot so opravljene ure in izid primera, so pravni svetovalci plačani zaposleni, ki so po navadi deležni dodatnih spodbud in bonusov, povezanih z uspešnimi izidi pogajanj in pravnih sporov.

Pravna svetovalka v pisarni
Pravni svetovalec deluje kot splošni odvetnik, ki obravnava vse pravne zadeve v podjetju

Pravno svetovanje – funkcije v poslovanju

Pravni svetovalec obravnava vse pravne zadeve, s katerimi se podjetje sreča, vključno z:

 • Izvajanje raziskav o različnih zakonih in predpisih v različnih geografskih in političnih okoljih
 • Priprava pravnih dokumentov, kot jih zahteva podjetje, glede na situacije in stranke
 • Pogajanje o pogojih poravnave z zainteresiranimi posamezniki
 • Reševanje pravnih sporov z drugimi podjetji in/ali posamezniki
 • Dokumentiranje in prijava davkov po različnih sistemih obdavčitve
 • Dokumentiranje in arhiviranje dokumentov v zvezi z intelektualno lastnino
 • Obvladovanje pravnega tveganja
 • Podajanje mnenj, pojasnil in odgovorov na pravna vprašanja.
 • Podajanje predlogov, kako zagotoviti legitimnost dejanj stranke in načinov za zaščito njenih interesov in pravic.

Zakaj najeti storitev pravnega svetovanja?

Odvetniki se pogosto specializirajo za eno samo področje prakse – kot so intelektualna lastnina, nepremičnine, stečaj, priseljevanje, pogajanja itd. Zato morajo podjetja, ki ne zaposlujejo internih pravnih svetovalcev, za različne vrste pravnih zadev iskati različne posamezne odvetnike.

Po drugi strani pravni svetovalec deluje kot splošni odvetnik, ki obravnava vse pravne zadeve v podjetju – kar zmanjšuje stroške zaposlovanja in potrebo po več posameznih odvetnikih. Pravni svetovalci so lahko še posebej koristni za podjetja, ki se redno srečujejo s pravnimi zadevami in spori.

Kakšne izzive rešuje storitev pravnega svetovanja? 

Pravno svetovanje pomaga podjetjem reševati pravna tveganja in pomaga pri učinkovitejšem upravljanju podjetja.

Obvladovanje pravnega tveganja

Vloga pravnega svetovanja je razumeti točke pritiska, strategijo in cilje poslovanja ter učinkovito sporočiti vodstvu tveganja in pravna vprašanja, ki so vključena v kakršno koli odločitev. To poslovodstvu omogoča sprejemanje informiranih strateških odločitev v okviru sprejemljivega profila pravnega tveganja.

Upravljanje učinkovitosti

Odziv na povečan pritisk na pravne stroške ob obvladovanju tveganja zahteva globoko razumevanje tega, kaj poganja stroškovno osnovo in vpliva na dobiček podjetja. Pravno svetovanje morajo proaktivno sprožiti predloge za zmanjšanje stroškov in opredeliti ustrezna merila za merjenje učinkovitosti. Izziv domačega odvetnika je zagotoviti optimalno ravnovesje med stroškovno učinkovitostjo in učinkovitostjo ter poučiti podjetje o ravnovesju.

Kaj je pravni svetovalec?

Kako lahko pravno svetovanje zunanjega izvajalca sodeluje z interno pravno ekipo?

Zunanje pravno svetovanje lahko podjetje najame tudi kot pomoč svoji interni prani ekipi ob povečanem obsegu dela, novih projektih, neznanih področjih ipd.

Odnosi med zunanjo službo pravnega svetovanja in internimi pravniki postajajo vse pomembnejši. Uspešno imenovanje skupine prednostnih pravnih svetovalcev in razvoj tesnih delovnih odnosov s temi podjetji sta lahko pomembna priložnost za notranje pravne ekipe in lahko pomagata prihraniti čas in denar.

Kaj je pravno svetovanje z dodano vrednostjo?

Odvetniki dodajajo vrednost svojemu poslu na več načinov – zagotavljajo odzivno storitev; zagotavljanje tehničnega znanja in izkušenj na način, ki ima transformativni učinek na poslovanje; Nudenje komercialno pronicljivih nasvetov; in prispevanje k razvoju strateške usmeritve poslovanja v ustreznih zakonskih okvirih.

Podpisovanje pogodbe
Pravno svetovanje pokriva tudi področje obligacijskega prava, ki svetuje pred podpisovanjem pogodb, …

Katera področja pokriva pravno svetovanje?

Gospodarsko pravo: svetovanje in pravna pomoč na področju gospodarskega prava; pomoč pri pripravi internih aktov ter druge dokumentacije vezane na gospodarske družbe.

Pravo intelektualne lastnine: pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine, vodenje postopka za zaščito blagovne znamke, zaščita avtorskih pravic ipd.

Obligacijsko pravo: svetovanje pred podpisom pogodb, ocene tveganja, prevajanje bonitet potencialnih partnerjev, sestava vseh vrst pogodb (posojilna, najemna, darila itd.), pomoč pri uveljavljanju pravic in obveznosti po pogodbah itd.

Izvršilno pravo: sestava opominov, izvršilnih predlogov, pravnih sredstev in ostalih vlog v izvršilnem postopku.

Stečajno pravo: sestava predloga začetka stečaja in prijave terjatev upnikov v postopku stečaja.

Delovno pravo: sestava pogodbe o zaposlitvi in prekinitvi pogodbe, sestava redne in izredne odpovedi ter ostale povezane dokumentacije, svetovanje in izdelava pisni pravnih mnenj glede pravic iz delovnega razmerja itd.

Internetno pravo: svetovanje o pravno-formalno pravilnem internetnem poslovanju (o varstvu osebnih podatkov, sestavi pogojev uporabe spletne strani, splošnih pogojev poslovanja, poslovanju preko pogodb na daljavo, organizacija nagradnih iger itd).

Davčno pravo: svetovanje pri izbiri prave oblike podjetja, načina obdavčitve ter uveljavljanja stroškov.

Pravni svetovalci vam tako pomagajo tudi pri sestavi internih pravnih aktov.

Prednosti priprave internih pravnih aktov s strani pravnih svetovalcev

Podjetja, ki nimajo zaposlenega svojega pravnik oz. pravne ekipe, je dobro da se za pripravo internih pravnih aktov vsaj posvetujejo s pravnim svetovalcem. Kvalitetno pripravljeni interni pravni akti namreč vplivajo na imidž podjetja.

 • Integriteta: Pravno svetovanje pri izdelavi internih pravnih aktov združuje strokovno znanje s področja prava, informacijske varnosti, skladnosti in kakovostnega poslovanja.
 • Odgovornost: Po zagotovitvi začetne skladnosti prani svetovalec še naprej sodeluje s podjetjem, saj gre za stalen proces in ne enkratno prilagoditev.
 • Zanesljivost: Pravni svetovalci pri pripravi internih pravnih aktov uporabljajo preverjene in zelo učinkovite metodološke pristope, ki podjetju pomagajo priti tja, kamor si želi.

Interni pravni akti morajo vsebovati:

 • splošne določbe o internih pravilih in dokumentaciji,
 • določbe o notranji organizaciji, vlogah, pooblastilih in kvalifikacijah zaposlenih,
 • določbe o infrastrukturi in informacijski varnosti,
 • določbe o ravnanju z materiali.

Ali so interni pravni akti obvezni?

Da, vendar samo za osebe javnega prava in za ponudnike zajema, hrambe in pomožnih storitev, ki sodelujejo s temi subjekti. Za druge organizacije so notranja pravila priporočljiva, niso pa obvezna.

Objave iz iste kategorije: