Kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove?

zavarovalna_osnovaKakšna je pravilna višina zavarovalne osnove? To je eno izmed pogostejših vprašanj samozaposlenih podjetnikov ter družbenikov v letu 2014.

Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to velja za vse samozaposlene zavarovance) upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 783,66 evrov (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 789,15 evrov).

Opozoriti pa je treba, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 913,91 evrov. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na spletni strani DURS-a. Aktualni podatki o višini zavarovalne osnove in prispevkov pa so razvidni tudi iz preglednice, ki je objavljena na tej povezavi.

Pri vnosu podatkov naj bodo zavezanci pozorni na pravilnost izpolnjevanja podatkov. V skladu z navodilom za izpolnjevanje tega obrazca, mora zavezanec v polje 105 izpolniti znesek polne zavarovalne osnove, določene na podlagi 145. člena ZPIZ-2. Konkretneje to pomeni, da mora zavezanec, ki v skladu z določitvijo zavarovalne osnove po tem členu prispevke plačuje od minimalne plače v znesku 783,66 evrov, ta znesek obvezno vpisati v polje 105.Veljavna navodila k obrazcu OPSV so sicer objavljena v Uradnem listu RS.

Vir: Data

Objave iz iste kategorije: