Možna je znižana akontacija dohodnine

dohodnina2Davčni zavezanec, katerega davčna osnova se za tekoče davčno leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, je upravičen do spremembe višine predhodne akontacije. Možna je znižana akontacija dohodnine.

Davčni zavezanec, katerega davčna osnova se za tekoče davčno leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine predhodne akontacije. Davčni zavezanec lahko tako vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. K temu priloži obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za tekoče davčno leto (pred vložitvijo zahteve), oceno davčne osnove za tekoče leto ter kratko razlago in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

 

Priloge, katere je potrebno obvezno priložiti:

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v obsegu:obrazec davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
  • davčni predračun za leto 2014 – predviden na osnovi obstoječih in zaključenih poslov

Davčni  organ naj bi o vloženem zahtevku odločil v roku 15 dni.

 

Vir: Data.si

Objave iz iste kategorije: