Določitev bonitetnih ocen za leto 2014 – izstopajoči gospodarski sektorji

s_bon_ajpesV letu 2013 se je število insolventnih dogodkov glede na leto 2012 izjemno povečalo, saj je bila njihova rast kar 49%, predvsem se je povečalo število začetih stečajnih postopkov. Tudi za leto 2014 se napoveduje rast insolventnih dogodkov, saj je plačilna sposobnost poslovnih subjektov še naprej otežena zaradi slabe likvidnosti v gospodarstvu ter visoke zadolženosti poslovnih subjektov.

Na osnovi podatkov iz računovodskih izkazov za leto 2013 in bonitetnih ocen, določenih po modelu S.BON AJPES za leto 2014 po deležu dobrih bonitetnih ocen izstopajo podjetja iz dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti, zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, pravne in računovodske dejavnosti, proizvodnja farmacevtskih surovin, druge raznovrstne predelovalne dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo, računalniško programiranje in svetovanje, veterinarstvo ter urejanje stavb in okolice. Pri njih se v letu 2014 pričakuje v povprečju manjšo pojavnost insolventnosti.

Po deležu slabo ocenjenih podjetij izstopajo dejavnosti proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, proizvodnje oblačil, proizvodnje pohištva, proizvodnje drugih vozil in plovil, proizvodnje tekstilij, rudarstva, vodnega prometa, gradnje stavb, zračnega prometa, skladiščenja ter obdelave in predelave lesa. Pričakovana pojavnost insolventnost pri podjetjih iz teh dejavnosti je večja.

Informacije o vsebinskih dopolnitvah bonitetnih informacij ter kako pridobite bonitetne informacije z bonitetnimi ocenami s pomočjo S.BON, ki temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih poslovnih subjektov v daljšem časovnem obdobju, najdete na spletni strani AJPES-a.

Objave iz iste kategorije: