Prvi izziv 2014: predvidena zaposlitev 690 brezposelnih mladih

zaposlitev2Prvi izziv 2014 je razpis, ki ponuja subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Minimalni pogoji zaposlitve so zaposlitev za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečno poskusno dobo s polnim delovnim časom.

Povabilo je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 27. 6. 2014. Za leto 2014 je na voljo skupaj 5 milijonov evrov.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Pobude EU za zaposlovanje mladih ter Evropskega socialnega sklada in udeležbe slovenskega proračuna.

Na voljo so subvencije za zaposlitev brezposelnih, starih največ 29 let in 364 dni,  ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu in imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji. Na javno povabilo lahko oddate ponudbo le delodajalci, ki imate sedež/poslovni naslov in dejansko izvajate dejavnost v vzhodni Sloveniji.

–       seznam občin (dokument je v word-u)

–       besedilo javnega povabila (dokument je v PDF-ju)

–       obrazec Ponudba skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (dokument je v word-u)

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej sporočiti prosto delovno mesto. Ob tem morate upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe.

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na območno službo ZRSZ, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Izbrano brezposelno osebo morate zaposliti v 15-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije in po podpisu pogodbe o vključitvi v program med Zavodom in brezposelno osebo. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, vendar najkasneje do 15. 7. 2014.

Po sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

Več informacij dobite na povezavi ZRSZ-ja.

Objave iz iste kategorije: