Najava razpisa za obmejna problemska območja

KAM DATA zavod za integralni regionalni razvoj vas obvešča, da v mesecu maju prihaja težko pričakovani razpis za obmejna problemska območja. Pokličite nas za pomoč (031-702-500) ali pa nam pišite in z veseljem vam bomo pomagali.

Predmet podpore: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški:

  • stroški gradbenih in obrtniških del,
  • stroški nakupa objektov,
  • stroški nakupa strojev in opreme,
  • stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in ne patentiranega tehničnega znanja.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na obmejnih problemskih območjih:

Upravičena obmejna problemska območja izvajanja investicij v 9 regijah in v 57 občinah so:

–  Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava
–  Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica
–  JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Šentjernej
–  Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne   na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
–  Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
–  Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen
–  Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana,Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Videm, Zavrč, Žetale
–  Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki
–  Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 10.000 in največ 500.000 evrov, oziroma:

  • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Ne pozabite za pomoč kontaktirati neprofitni zavod KAM DATA.

Objave iz iste kategorije: