Javni razpis za spodbujanje podjetnikov iz področja turizma

eu_marjeticaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo nov javni razpis katerega namen je spodbuditi podjetnike in gospodarske družbe, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo; spodbuditi uvedbo znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih storitev pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike gospodarske družbe.

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša  28.000,00 EUR.  Sredstva bodo na razpolago v letih 2014 in 2015.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2014 in 2015.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma ne več kot 80% upravičenih stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve.

Razpis bo odprt do porabe sredstev v letih 2014 in 2015. Prvo odpiranje prispelih vlog je že potekalo, drugo pa bo 03. 09. 2014. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog.

Dodatne informacije dobite tukaj.

Objave iz iste kategorije: