P1 TIP 2012 Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte

Razpis P1 TIP, objavljen s strani Slovenskega podjetniške sklada je odprt do 31. 12. 2013 in je namenjen podjetjem z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, ki oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Pri garancijah za nova podjetja morajo biti le ta mlajša od 42 mesecev in so si izplačala že vsaj 3 mesečne plače. Več informacij najdete na tej strani.

 

Objave iz iste kategorije: