Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 – Smer+

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 1. februarja 2013 objavilo javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 . Smer+, za katerega je rok za sprejem ponudb 12. marec 2013. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. Več o upravičenih stroških, višini financiranja in vso drugo dokumentacijo v zvezi z razpisom SMER+ najdete na tej povezavi.

Objave iz iste kategorije: