Zbiranje predlogov podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015

mednarodni_sejmiJavna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo za vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.

 

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 19. septembra 2014.

 

 

Predlog lahko posredujejo :

–  posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,

–  podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,

– zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

 

Upoštevani bodo le predlogi, ki bodo posredovani na posebnem obrazcu, ki bo izpolnjen v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Pri iskanju informacij o sejmih si podjetja lahko pomagajo z bazami sejmov (Auma, ExpoDataBase, TradeShowBiz), ki so na voljo na spletnem portalu Izvozno okno.

Program sejmov bo sestavljen tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo SPIRIT Slovenija pripravila program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2015. Ko bo ta potrjen, bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.izvoznookno.si.

 

Podjetje mora predlog poslati na obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

–  ime in podatke predlagatelja,

–  podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),

–  predvideno velikost razstavnega prostora,

–  poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

 

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

 

Vaše predloge lahko posredujte na priloženem obrazcu v skenirani obliki do petka, 19. septembra 2014 na elektronski naslov sejmi2015@spiritslovenia.si.

 

Vabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini v letu 2015 (pdf)

Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini v letu 2015 (pdf)

Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini v letu 2015 (word)

 

Vir: SPIRIT in Izvozno oko

Objave iz iste kategorije: