Objavljeni prvi razpisi v okviru programa Horizon 2020 za mikro, mala in srednje velika podjetja

Evropska komisija je v okviru programa Horizon 2020 objavila že prve razpise namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Horizon oz. Obzorje 2020 je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020.

horizon_2020Finančna sredstva programa bodo namenjena sofinanciranju projektov raziskav in inovacij. Skupna vrednost finančnih sredstev je skoraj 80 milijard EUR, poseben poudarek pa je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem.

Trenutno je aktualen javni razpis za mala in srednje velika podjetja katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati tem podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom torej vsem vrstam inovativnih podjetij, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo.

Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost. Več informacij o trenutno aktualnem razpisu Horizon 2020 najdete na povezavi Evropske komisije.

Povzeto po novici Slovenskega podjetniškega sklada.

Objave iz iste kategorije: