InnovFin – novi instrumenti EU za financiranje inovacij

European-CommissionEvropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta danes predstavili novo generacijo finančnih instrumentov in svetovalnih storitev EU, s katerimi želita inovativnim podjetjem olajšati dostop do financiranja. Pričakuje se, da se bo v naslednjih sedmih letih s proizvodi „InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje“ zagotovilo več kot 24 milijard evrov sredstev za raziskave in inovacije malih, srednjih in velikih podjetij ter nosilcev raziskovalne infrastrukture. Ta finančna sredstva naj bi omogočila do 48 milijard evrov končnih naložb v raziskave in inovacije.

„InnovFin – sredstva EU za inovatorje“ bodo zajemala številne proizvode po meri – od jamstev za posrednike, ki dajejo posojila malim in srednjim podjetjem (MSP), do neposrednih posojil podjetjem –, s čimer bo zagotovljena podpora tako najmanjšim kot tudi največjim projektom na področju raziskav in inovacij v EU in državah, povezanih z novim raziskovalnim programom EU Obzorje 2020 za obdobje 2014–2020.

Evropska investicijska banka bo odobrila posojila srednjim in velikim podjetjem ali dala jamstva bankam, ki tem podjetjem posojajo. Evropski investicijski sklad bo bankam, ki posojajo malim in srednjim podjetjem, dal jamstva ter pozneje vlagal v sklade tveganega kapitala, ki zagonskim in hitrorastočim podjetjem zagotavljajo kapital.

Ozadje o proizvodih InnovFin:

InnovFin Large Projects (InnovFin za velike projekte) naj bi izboljšal dostop do tveganega financiranja projektov na področju raziskav in inovacij, ki jih izvajajo velika podjetja ter srednja in velika podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, univerze in raziskovalni inštituti, infrastruktura za raziskave in inovacije (vključno z infrastrukturo, ki omogoča inovacije), javno-zasebna partnerstva in pravni subjekti ali projekti s posebnim namenom (vključno s tistimi, ki spodbujajo prototipne industrijske predstavitvene projekte v komercialnem merilu).

InnovFin MidCap Growth Finance (financiranje InnovFin za rast podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo) ponuja prednostna in podrejena posojila ali jamstva (vključno z vmesnim financiranjem in navideznim lastniškim financiranjem), da bi se izboljšal dostop do financiranja, zlasti za inovativna večja podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 3 000 zaposlenih), pa tudi za MSP in mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo.

InnovFin MidCap Guarantee (jamstvo InnovFin za podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo) ponuja jamstva ali pogojna posojila v višini od 7,5 do 25 milijonov evrov, da bi se izboljšal dostop zlasti inovativnih večjih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 3000 zaposlenih) do financiranja. Ta instrument izvaja Evropska investicijska banka, izvršuje pa se prek finančnih posrednikov – bank in finančnih institucij – v državah članicah EU in pridruženih državah.

InnovFin SME Guarantee (jamstvo InnovFin za MSP) zagotavlja jamstva in posredna jamstva za financiranje dolga v višini od 25 000 evrov do 7,5 milijona evrov, da bi izboljšali dostop inovativnih malih in srednjih podjetij ter malih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 499 zaposlenih) do financiranja.

InnovFin Advisory (svetovalne storitve InnovFin), ki jih zagotavlja Evropska investicijska banka s sredstvi v višini 28 milijonov evrov iz proračuna programa Obzorje 2020, so namenjene povečanju sprejemljivosti velikih projektov za banke in pripravljenosti za vlaganje vanje, saj potrebujejo velike in dolgoročne naložbe. Evropska investicijska banka pa ponuja tudi nasvete za izboljšanje pogojev dostopa do tveganega financiranja raziskav in inovacij.

Več informacij:

Obzorje 2020

Portal za dostop do financiranja EU

Evropska investicijska banka

Evropski investicijski sklad

 

Vir: europa.eu

Objave iz iste kategorije: