Kako do privlačnejše EU za mala in srednja podjetja? Komisija želi vaše predloge

Kako lahko prihodnja politika Evropske unije pomaga malim in srednjim podjetjem? To je glavno vprašanje posvetovanja, ki ga je Evropska komisija začela, da bi izboljšala pobudo EU za mala in srednja podjetja.

Pobuda zajema obsežen sklop ukrepov za lažje poslovanje malih podjetij in se je že pokazala kot dobra podlaga za politiko na področju malih in srednjih podjetij (MSP). Temelji na izmenjavi dobrih praks, podpori za internacionalizacijo in podjetništvo ter dostopu do finančnih sredstev (prek finančnih instrumentov CIP in COSME), s tem pa spodbuja države članice EU, naj sprejmejo učinkovite rešitve, ki so bile uspešne drugod, in se tudi same domislijo novih. Skupaj z odločnimi prizadevanji za pametno pravno ureditev je navedena pobuda okrepila zmožnosti MSP, da prebrodijo gospodarsko krizo.

Več informacij o pobudi najdete na spletni strani Evropske komisije (v slovenskem jeziku).

Objave iz iste kategorije: