Zaposlovanje: nova evropska mapa kompetenc za lažje zaposlovanje v gostinskem sektorju

waiterPred pričetkom turistične sezone je Evropska komisija predstavila evropsko mapo kompetenc na področju gostinstva, kar je dobra novica tako za delodajalce kot tudi delojemalce v sektorju gostinstva in turizma. Gostinstvo in turizem je namreč ena izmed panog, ki predvsem v poletni turistični sezoni ponuja ogromno priložnosti za zaposlitev.

Omenjeno orodje naj bi olajšalo povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev v gostinskem in turističnem sektorju v Evropi. Mapa kompetenc delavcem in delodajalcem omogoča, da premostijo jezikovne ovire in primerjajo spretnosti delavcev v gostinskem sektorju, s čimer zaposlovanje v sektorju postane bolj enostavno.

Mapa kompetenc je v vseh uradnih jezikih EU na voljo na evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES. V prihodnosti pa se bo razširila tudi na druge sektorje.

V mapi kompetenc lahko delavci v enostavno dostopnem formatu navedejo vse spretnosti in kompetence, ki so jih pridobili med izobraževanjem, usposabljanjem in s praktičnimi delovnimi izkušnjami. Mapa dopolnjuje tradicionalni življenjepis in delodajalcem omogoča, da hitro premostijo jezikovne ovire in najdejo usposobljene delavce, ki lahko zapolnijo njihova prosta delovna mesta. Tako je usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela v gostinskem sektorju lažje.

Evropska mapa kompetenc je prva v seriji map, namenjenih najbolj mobilnim sektorjem evropskega gospodarstva. Komisija se je zavezala, da bo podpirala mobilnost na evropskem trgu dela, ki je eden od načinov za izboljšanje zaposlovanja, in da bo še naprej sodelovala s partnerji, da bi se evropska mapa kompetenc razširila tudi na druge zelo mobilne sektorje v Evropi.

Več informacij najdete na europa.eu.

Objave iz iste kategorije: