SID banka za jesen napovedala tri nove kreditne linije v višini 175 milijonov evrov

SID BankaSID banka, ki je skupaj s pristojnim ministrstvom ob letošnjem polletju spremenila nekatere določbe programov financiranja, je napovedala, da bo predvidoma septembra začela izvajati tri nove kreditne linije v višini 175 milijonov evrov. Od tega bo več kot 70 odstotkov rezerviranih za mala in srednja podjetja.

SID banka ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta zaradi novih predpisov s področja državnih pomoči in izteka rokov za odobravanje novih kreditov sredi leta spremenila nekatere določbe programov financiranja. Banka je na spletni strani objavila spremenjeni kreditni liniji za financiranje poslovanja malih in srednjih podjetij.

Pomembna novost je poleg podaljšanja rokov za odobravanje kreditov poenostavitev ugotavljanja ustreznosti upravičenca na področju financiranja podjetij v težavah skladno s pravili o državnih pomočeh.

SID banka je v okviru programov financiranja malih in srednje velikih podjetij do julija odobrila 237 kreditov v skupni vrednosti 63,8 milijona evrov. V obravnavi ima 65 vlog v skupni vrednosti 19,1 milijona evrov. V okviru programa financiranja tehnološko-razvojnih projektov je doslej odobrila 23 projektov 19 podjetij v skupni vrednosti 102,8 milijona evrov.

Z ministrstvom so leta 2011 pripravili ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov v obsegu 150 milijonov evrov, lani pa ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij v obsegu 500 milijonov evrov. Sredstva še niso porabljena, zato lahko mala in srednje velika podjetja oddajo vlogo na SID banko za pridobitev ugodnih kreditov.

SID banka je 480 milijonov evrov za izvajanje programov pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu in pri Evropski investicijski banki, 170 milijonov evrov pa zanje namenja ministrstvo. Glavna prednost kreditov po teh programih so poleg daljše ročnosti predvsem obrestne mere, ki so nižje od tržnih, zato imajo ti krediti status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Vir: STA

Objave iz iste kategorije: