Subvencije za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih

zaposli-meZavod RS za zaposlovanje objavlja Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me 6/2014/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«, s katerim se spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, ki ima sedež ali poslovno enoto registrirano na problemskem območju z visoko brezposelnostjo. Registriran mora biti kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e), za neprekinjeno obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko, ali za krajši delovni čas (v primeru zaposlitve invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Delodajalec odda ponudbo za sklop A ali B, in sicer skladno s pogoji za sklop A ali B tega javnega povabila.

Na javno povabilo za sklop A lahko kandidira delodajalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev in izpolnjuje tudi druge pogoje, navedene za sklop A.

Na javno povabilo za sklop B lahko kandidira delodajalec, ki je bil v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju, ustanovljen z namenom oživljanja te dejavnosti. Izpolnjevati pa mora tudi ostale pogoje, navedene za sklop B.

Povabilo je za sklop A odprto do 30. 9. 2014, za sklop B pa do 28. 11. 2014.

Podrobne informacije o razpisu najdete na povezavi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Objave iz iste kategorije: