Možnosti financiranja, ki so na voljo startupom

Illustration GeldStartup podjetja imajo na voljo mnogo sodobnih in klasičnih oblik financiranja, ki novonastalim podjetjem, kljub težkim gospodarskim pogojem velikokrat dajejo upanje, da se lahko nadejajo uspeha.

Izbira financiranja je odvisna od razvojne faze, dosega posla in vrste panoge, v kateri startup deluje, a na splošno lahko financiranje delimo v dve večji skupini, in sicer na lastniško in dolžniško, pri čemer je sama izbira le malokrat prepuščena podjetniku.

Ena izmed možnosti je dolžniško financiranje, ki pomeni dolžniško-upniško razmerje med podjetnikom in posojilodajalcem, ki je lahko pravna ali fizična oseba, in kjer se podjetnik zaveže, da bo izposojeni znesek vrnil v določenem časovnem obdobju po vnaprej dogovorjeni obrestni meri. Najpogosteje se dolžniško financiranje pojavlja v obliki kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov, lizinga ali drugih oblikah posojil. Med te lahko uvrstimo posebej za startupe prilagojene mikro kredite, ki jih do višine 25.000 evro ponuja Slovenski podjetniški sklad (SPS), ter garancije za bančne kredite, ki jih SPS nudi novim in inovativnim podjetjem z namenom lažjega dostopa do finančnih virov.

Antipod dolžniškemu financiranju predstavljajo lastniški viri, ki pomenijo pridobitev kapitalskih sredstev s hkratnim vstopom investitorja v lastniško strukturo. Gre za najcenejšo obliko financiranja, saj le-ta ne obremenjuje denarnega toka podjetja, nizki pa so tudi sami stroški izvedbe. Lastniška sredstva, ki omogočijo prve korake v podjetniški svet, zagotovi običajno podjetnik sam, s čimer hkrati dokazuje bodočim investitorjem verodostojnost ter kredibilnost svojega projekta.

Ko torej podjetje prebije led in vsaj deloma zaživi, se kot drugi, najpomembnejši investitorji glede na prakso pojavijo poslovni angeli. Gre za neformalni tvegani kapital, ki ga zagotovijo bogati posamezniki, z željo po investiranju v rizična, mlada podjetja. Največkrat so to uspešni poslovneži, upokojeni managerji ali podjetniki, katerih želja ni več vsakodnevno ukvarjanje s poslovanjem podjetja. Velika prednosti, ki jo prinašajo angeli, je, da poleg potrebnega kapitala v startupprinesejo dolgoletno znanje upravljanja podjetij ter potreben socialni kapital.

Še več oblik financiranja, kot tudi prednosti in slabosti le teh, predstavlja v nadaljevanju članka Sara Makovec.

Objave iz iste kategorije: