Delovni preizkus za mlade

Delovne izkušnje so ena izmed največjih ovir mladih pri pridobivanju zaposlitve. Ob tem je potrebno razumeti tudi podjetja, da v teh negotovih časih  skušajo že z razpisnimi pogoji omogočiti nabor kar najprimernejših kandidatov, ki jim bodo lahko takoj pripomogli k njihovemu poslovanju. Mladi brez delovnih izkušenj, s sicer primerno izobrazbo, le malokrat prepričajo delodajalca.

Zaradi vseh teh težav s katerimi se soočajo mladi pri iskanju zaposlitve, kakor tudi delodajalci ob negotovosti pri zaposlovanju neizkušenega kadra, je Zavod za zaposlovanje odprl program, ki vam omogoča delovni preizkus mladih brezposelnih, ki ga opravijo na delovnem mestu, in povračilo upravičenih stroškov za izveden delovni preizkus. Vse to, še preden se odločite za njihovo zaposlitev. V delovni preizkus pri vas se lahko vključijo tisti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in somlajši od 30 let.

Delovni preizkus traja najmanj 100 ur in največ 1 mesec.

Program vam omogoča, da preizkusite kandidate za delo na konkretnem delovnem mestu in si povrnete stroške njihovega delovnega preizkusa, da spoznate in preizkusite kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela, še preden jih zaposlite, da preverite, kako se kandidati vključujejo v vaše delovno okolje, preden z njimi sklenete delovno razmerje, možnost izbire, katere izmed kandidatov boste po zaključenem delovnem preizkusu tudi zaposlili.

Katere stoške povrne zavod podjetju in udeležencem, kdo so lahko kandidati, kako se izvaja delovni preizkus , in ostale pomembne informacije najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, javno povabilo in dokumentacijo za izvedbo delovnega preizkusa za mlade pa najdete tukaj.

Oddaja ponudb na javno povabilo bo mogoča do porabe sredstev oz. najdlje do 12. 9. 2014.

Objave iz iste kategorije: