Usposabljanje na delovnem mestu v letu 2013

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu je objavljeno na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, oddaja ponudb pa je aktualna do porabe sredstev oz. najdlje do 1. 6. 2013.  Usposabljanje na delovnem mestu in tako tudi povračilo stroškov usposabljanja, je namenjeno brezposelnim, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu. Posamezno usposabljanje na delovnem mestu lahko traja 1 mesec (preprosta delovna mesta) ali 2 meseca (zahtevnejša delovna mesta). Od 3. 12. 2012 usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko traja tudi 3 mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge zahtevane pogoje. Podjetje ki zaposlujejo od 1 do 10 oseb, lahko vključi v usposabljanje do 3 usebe, podjetja med 11 in 100 zaposlenimi, lahko vključijo v usposabljanje največ 10 oseb, podjetja z več kot 100 zaposlenimi pa celo 15 ali več oseb. Besedilo javnega povabila in druge podrobnosti najdete na spletni strani zavoda.

Objave iz iste kategorije: