Razpis: dražba za prodajo nepremičnin v Mariboru

AA025044V prostorih mestne občine Maribor lahko 21.5.2014 sodelujete na javni dražbi. Predmeti javne dražbe bodo, z izjemo ene shrambe, izključno poslovni prostori. Sodelujejo lahko pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 21. 5. 2014, ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 16. 5. 2014 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene.

Seznam predmetov prodaje in izklicne cene najdete na mladipodjetnik.si.

Objave iz iste kategorije: