Predstavitev praktične uporabe novega standarda SIST ISO 31000:2011

tveganjeSIST ISO 31000:2011 je mednarodni standard, ki zagotavlja načela in splošne smernice za obvladovanje tveganj. Uporablja se za vsa javna, zasebna ali skupnostna podjetja, združenja, skupine ali posameznike. Velja za širok razpon dejavnosti, vključno s strategijami in odločitvami, delovanji, procesi, funkcijami, projekti, proizvodi, storitvami in viri ter velja za vse vrste tveganj, ne glede na njihove značilnosti in ne glede na to, ali imajo pozitivne ali negativne posledice. Ni pa namenjen spodbujanju enotnosti obvladovanja tveganj po organizacijah.

Pri načrtovanju in vpeljavi načrtov in okvirov obvladovanja tveganj je treba upoštevati različne potrebe določene organizacije, njene posebne cilje, kontekst, zgradbo, delovanja, procese, funkcije, projekte, proizvode, storitve ali vire in nekatere vpeljane prakse.

Ta mednarodni standard je namenjen uporabi za usklajevanje procesov obvladovanja tveganj pri obstoječih in prihodnjih standardih. Zagotavlja splošni pristop in podporo standardom, ki se ukvarjajo z nekaterimi tveganji in/ali sektorji, in ne zamenjujejo teh standardov.

Predstavitev praktične uporabe novega standarda SIST ISO 31000:2011 (obvladovanje tveganja – načela in smernice) bo potekala v četrtek, 22. maja 2014, od 9.30 do 13.30 ure na naslovu: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju).

Predstavitev je namenjena vodilnim v organizacijah, ki so se odlocili, da s svojo ekipo ne bodo skrbeli le za kakovost v okviru obstojecih izpetih pristopov, vodilnim ki so se odlocili, da bodo kakovost pojmovali širše od le predpisov in nadzorov znotraj aktivnosti posamezne stroke, strokovnim delavcem, ki so že veliko naredili pri razvoju sistemov urejenosti, a verjamejo, da bistvo šele prihaja,…

Več informacij in prijavnico najdete na povezavi SIST.

Objave iz iste kategorije: