Nov trgovinski sporazum med EU in ZDA bo koristil malim podjetjem

EU-USATrgovinska pogajanja med EU in ZDA se bodo končala z zmanjšanjem ali ukinitvijo nekaterih carin, zmanjšanjem birokratskih ovir in poenotenjem predpisov, je na nedavnem srečanju s slovenskimi gospodarstveniki poudarila predstavnica ameriške vlade.

S podpisom sporazuma bi bilo ustvarjeno največje prostotrgovinsko območje na svetu.  Od njega bodo imela koristi predvsem mala in srednje velika podjetja. Kdaj bo pa ta sklenjen, še ni znano.

Kakšne koristi bo ta prinesel?

Najpomembnejše področje pogajanja je znižanje uvoznih in izvoznih carin, kar bo ustvarilo dodatne poslovne priložnosti. S sporazumom bi se torej pocenil uvoz iz ZDA, kar bi koristilo manjšim državam. Boljši bo dostop do javnih naročil in boljša bo njihova preglednost. Po podpisu sporazuma bi Evropa bila energetsko manj odvisna od Rusije, če bi bil na voljo poceni zemeljski plin iz ZDA.

Trgovinski sporazum bo koristil tudi slovenskim podjetjem. Slovenci v ZDA izvažamo največ električnih strojev in opreme, farmacevtskih proizvodov, strojev ter železa in opreme. Uvažamo pa največ mineralnih goriv in strojev.

Vir: Data

Objave iz iste kategorije: