Po novem eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznosti

edavki.V Sloveniji se še naprej skuša digitalizirati čim več postopkov, ki potekajo med pravnimi in fizičnimi osebami ter državo. DURS je tako pred kratkim najavil novo pridobitev v smeri digitalizacije. Po novem bo namreč o neplačanih davčnih obveznostih opominjal tudi preko portala eDavki. 

V prehodnem obdobju, do konca avgusta, bodo opomini za neporavnane obveznosti zavezancem posredovani tako po klasični poti, kot preko portala eDavki. To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja, in sicer fizične osebe, ki so (ali še bodo) vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov ter vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. septembra 2014, ko bodo vsi ti zavezanci opomine prejemali le še preko portala eDavki.

Za namen dodatnega obveščanja (na elektronski naslov) o prejemu opomina preko portala eDavki zavezancem svetujemo, da si v najkrajšem možnem času uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte. Posebej v tistih primerih, ko v imenu zavezanca do eDavkov dostopa pooblaščenec in zavezanec preko portala eDavki ne bo mogel videti, da je opomin prejel. Če si bo zavezanec s pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil podatke o prejemnikih elektronske pošte in ob tem navedel svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu opomina na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov.

Pri tem opozarjamo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin v portal eDavki. Elektronske naslove prejemnikov obvestil se lahko spreminja preko sistema eDavki kadarkoli.

Več informacij dobite na tej povezavi.

Objave iz iste kategorije: