Davčna uprava pripravlja obročna plačila dohodnine

dohodnina2Davčna uprava bo zavezancem za dohodnino, ki so s pisno vlogo prosili za plačilo v treh obrokih, kmalu začela pošiljati odgovore. Plačilne naloge si bo moral zavezanec priskrbeti sam. Vlogo je možno oddati tudi po roku za plačilo davka.

Obvestila o plačilu dohodnine na tri obroke bodo naslovniki dobili kot priporočene poštne pošiljke. Davčna uprava bo določila znesek obroka in  tri datume za plačilo. Plačilnih nalogov davčna uprava ne bo priložila, ampak jih bo moral zavezanec izpolniti sam. Ti datumi štejejo kot rok plačila, pri katerih lahko davčna uprava začne izvršbo.

Zavezanci posamezniki imajo možnost, da prošnjo za obročno plačilo različnih dajatev oddajo tudi po roku, do katerega bi davek že morali plačati, če je bodo prošnjo odlagali preveč, jih utegne doleteti izvršba.

DURS sicer vedno znova poziva zavezance, naj za prošnjo oddajo čim prej, najbolje kar takoj po informativnem izračunu ali davčni odločbi. Sicer vedno znova poziva zavezance, naj za odločno plačilo prosijo čim prej, najbolje takoj, ko dobijo izračun.

Plačilo davka na tri obroke tako po lastnem zagotovilu omogočijo vsem zavezancem posameznikom, ki zanj prosijo. Po zakonu o davčnem postopku lahko ugodijo tudi prošnjam za plačilo na 12 obrokov, a mora zavezanec ponuditi zavarovanje davčnega dolga.

Pri prošnjah za obročno plačilo na 24 obrokov ali za odlog plačila do dveh let bo davčna uprava morala preveriti socialni položaj prosilca. Temeljno merilo bo dohodek na družinskega člana. Preverila ga bo tudi, preden bo odločala o prošnjah za odpis ali delni odpis dohodnine in drugih osebnih dajatev. Tudi pri tem bo pomemben dohodek na družinskega člana: ta letos ne bo smel preseči 523,12 evra pri 24 obrokih in tolikšnem odlogu, 392,34 evra pri delnem odpisu in 261,56 evra pri odpisu davka.

O prošnjah za plačilo na 12 ali na 24 obrokov davčna uprava ne bo odločila tako hitro, kot o plačilu na tri obroke.

Vir: Data.si

Objave iz iste kategorije: