LIFE 2014-2020: razpis za inovativne projekte s pozitivnim vplivom na okolje

life_2014_2020Vsa podjetja, ki imajo inovativne projekte, povezane s pozitivnim vplivom na okolje, in ki izkazujejo dodano vrednost Evropski Uniji, imajo v okviru razpisa LIFE možnost pridobiti 60 odstotkov sofinanciranja s strani Bruslja ter 10 do 20 odstotkov s strani Slovenije.

Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane na območju Evropske Unije, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.

Projekti se morajo izvajati na sledečih področjih:

 • voda, poplave in suše (tehnologije pitne vode, reciklaža, predelava vode, pritiski kemičnih onesnaževalcev, ukrepi za varčevanje z vodo, obvladovanje poplavne ogroženosti in suše…)
 • odpadki (ponovna uporaba, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, upravljanje s plastičnimi odpadki, ravnanje z nevarnimi odpadki)
 • tla in gozdovi (zelena javna naročila, o napredne metodologije za prikaz trajnostnega upravljanja gozdov, naprave za izgorevanje biomase, projekti trajne mobilnosti, razvoj tehnologij za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja)
 • ozaveščanje (voda, odpadki, učinkovita raba virov, kakovost zraka in emisije, okolje in zdravje, boj proti okoljskem kriminalu, izmejava dobrih praks…)

Proračun za obdobje 2014 – 2020 znaša 3,4 milijarde evrov. Cilj programa je ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske Unije. Višina subvencije je med 60 in 100 odstotki (odvisno od projekta).

Roki:

 • Tradicionalni projekti – 16.10.2014
 • Projekti tehnične pomoči – 15.9.2014
 • Zmogljivi gradbeni projekti – 30.9.2014
 • Integrirani projekti – 10.10.2014 (prva faza), april 2015 (druga faza)
 • Pripravljalni projekti – 29.10.2014

Programi:

1.     Podprogram za okolje

 • Okolje in učinkovita raba virov
 • Narava in biotska raznovrstnost
 • Okoljsko upravljanje in informacije

2.     Podprogram za podnebne ukrepe

 • Blažitev podnebnih sprememb
 • Prilagajanje podnebnim spremembam
 • Podnebno upravljanje in informacije

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte:

 • pilotne projekte;
 • predstavitvene projekte;
 • projekte najboljše prakse;
 • integrirane projekte;
 • projekte tehnične pomoči;
 • projekte za povečanje zmogljivosti;
 • pripravljalne projekte;
 • projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje.

Vir: MP in TikoPro

Objave iz iste kategorije: