Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Usposabljanje_in_izobrazevanje_zaposlenihJavni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih«.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želijo spodbuditi delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

Podjetja lahko ponudbe vložijo od 5.5.2014 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.10.2014.

Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru 5. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 1.246.641,52EUR.

Podrobnosti najdete na spletni strani Javnega sklada RS.

Objave iz iste kategorije: