Kako ukrepati v primeru nedobave blaga?

Kako ukrepati v primerih, ko naročimo blago, pa nam ga podjetja ne dobavijo ali nam ga dobavijo z napako? Seveda so tovrstne situacije pri poslovanju lahko pogoste. V takih primerih velja, da prodajalec kupcu ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti.

Kupec ima tedaj več možnosti – lahko zahteva, naj prodajalec (nemudoma) izpolni svojo obveznost, lahko pa tudi odstopi od pogodbe z navadno izjavo, ki jo vroči prodajalcu (in seveda obenem zahteva vračilo vplačanih sredstev). Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe, prodajalec pa svoje obveznosti ne dobavi (ne dostavi blaga), je pogodba razvezana ex lege, torej po samem zakonu.

Kupec, ki je blago že vplačal, pa mu ga prodajalec ni dobavil, lahko od njega zahteva tudi odškodnino zaradi škode, ki jo je utrpel zaradi prodajalčevega ravnanja.

Nekaj konkretnih primerov in načinov kako določeno situacijo rešiti predstavljajo na portalu Mladi podjetnik.

Objave iz iste kategorije: