Abecednik vstopa na nove trge

Širjenje na nove trge je eden izmed vnemerljivejših delov podjetništva. Seveda pa širitev ni enostavna. Proces je tvegan in lahko v primeru napačnih korakov zelo negativno vpliva na podjetje. Zato je pomembno, da si podjetniki pred širitvijo na nove trge zastavijo naslednja vprašanja:

1. Kdo bo upravljal z novo enoto?

Boste za direktorja nove enote postavili katerega od zaposlenih iz obstoječe enote ali boste iskali novega direktorja?

Širitev na nove trge zahteva človeka, ki je zanesljiv, strokoven in izkušen ter stoji trdno na tleh. Zatorej je potrebno že pred širitvijo vedeti, kdo bo oseba, ki bo prevzela odgovornost za novo enoto. Analizirajte tudi vse prednosti in slabosti bodisi iskanja direktorja znotraj podjetja bodisi zaposlitve novega direktorja. Nekdo, ki je premeščen znotraj podjetja namreč bolje pozna delovanje podjetja, medtem ko nekdo, ki je najet iz okolja, kjer se nahaja nova enota, bolje pozna tamkajšnji trg.

2. Bodo obstoječi poslovani procesi preživeli spremembe?

Širite se le, če je odgovor na zastavljeno vprašanje pritrdilen. Širitev zahteva osredotočenost in čas. Če se ne izvede natančno bo to bržkone negativno vplivajo na podjetje kot celoto. Zato razmislite kaj bi širitev pomenila in kako bi to vplivalo na tekoče poslovanje.

Je podjetje sposobno brez večjih posledic preživeti vstop na nove trge? Bo razvojna ekipa sposobna velik del virov usmeriti v podporo novemu trgu?

Nov posel je izziv, ki hkrati pomeni obremenitev za celotno podjetje.

3. Ima podjetje zagotovljenih dovolj finančnih sredstev?

Podjetja z nezadostnim kapitalom bodo imela težave z zagonom novih obratov. Nezadostna finančna sredstva namreč pomenijo, da bodo morala le ta biti prerazporejena  iz drugih enot, kar pa lahko negativno vpliva na poslovanje. Potrebno je zbrati dovolj kapitala in izdelati finančni načrt, da lahko nova enota deluje samostojno.

4. Bo obstoječi poslovni model in strategija delovala tudi na novem trgu?

Potrebno je narediti natančno analizo novega trga. Sicer ne obstaja način, ki bi lahko zagotovil delovanje poslovnega modela in strategije, a dobra raziskava pomaga izogniti se marsikateri nevarnosti. Začnite z jasno opredelitvijo trga, preučite potencialne kupce in vaše tekmece na trgu. Pomembna je tudi lokacija podjetja ter morebitne posebnosti te lokacije, ki bi lahko vplivale na vaše poslovanje.

Poleg tega imejte pripravljeni vsaj dve alternativi, da lahko hitro ukrepate, če rezultati analiz niso vzpodbudni. Ni nujno, da bo poslovna strategija, ki deluje na obstoječem trgu delovala tudi na novem.

5. Kdo vam bo pomagal?

Širitev na nove trge bo zahtevala tudi pomoč zunanjih partnerjev. Podjetnik mora vedeti že prej na koga se v določenih zadevah lahko obrne. Dobri kontakti lahko namreč pomenijo neprecenljivo podporo novemu projektu. Tudi dobavitelji vam lahko pomagajo pri vstopu na nove trge.

Razmislite tudi o storitvah, ki jih boste potrebovali, kdo jih bo izvajal in, ali boste za to potrebovali dodatna sredstva. Pripravljeni bodite tudi na takšna in drugačna presenečenja. O različnih scenarijih razmišljajte vnaprej in imejte pripravljene ukrepe. Bodite venomer pripravljeni prilagoditi se morebitni novo nastali situaciji.

Vir: Entrepreneur

Objave iz iste kategorije: