5 temeljnih lekcij za selitev vašega rastočega podjetja na novo lokacijo

Začeli ste kot majhno podjetje z le nekaj sodelavci. Vaše podjetje je dobilo zagon, začelo rasti, posledično pa se je začelo večati tudi število sodelavcev. Prostori so postali premajhni, morali ste si začeti deliti pisalne mize, brnenje telefonov je začelo postajati moteče za vse prisotne v prostoru, sestanke ste morali začeti organizirati izven vaših poslovnih prostorov, ipd..

Rast podjetja se odrazi v utesnjenosti, ki pa ne pripomore k dinamiki in kulturi podjetja, ki sta temeljna gradnika produktivnosti. Pomanjkanje prostora namreč zavira večfunkcijsko sodelovanje, nastajanje projektnih skupin in povezanost. Edini primeren korak v takšni situaciji je torej selitev na novo lokacijo.

Ponujamo vam 5 nasvetov, ki jih je ob tem potrebno upoštevati.

1. Izkoristite poznanstva

Pri iskanju novih prostorov se povežite s svojimi podjetniškimi kolegi, posredniki in drugimi osebami, ki vam lahko priskrbijo kakšno koristno informacijo in kontakt. Dobro je namreč raziskati vse možnosti, ki so vam na voljo, preden se odločite za selitev podjetja.

2. Določite vaše potrebe

Pri odločanju o novi lokaciji morate poleg trenutnih potreb podjetja upoštevati tudi nekatere druge, manj očitne vendar zelo pomembne dejavnike. Ali stavba v katero nameravate seliti vaše podjetje ponuja tudi dodatne prostore, ki bi vam lahko prišli prav ob nadaljni širitvi. Ste locirani v poslovnem okolju, ki omogoča ustvarjanje močne poslovne skupnosti? Je nova lokacija v skladu s podobo in kulturo vašega podjetja?

3. Preverite možnosti, ki jih ponuja država oz. občina

Država in mnoge občine, v želji po gospodarskem razvoju in novih delovnih mestih, z določenimi ukrepi spodbujajo lociranje novih podjetij na določenih področjih. Preverite torej možnosti, ki so vam ponujene v okolju kamor nameravate seliti svoje podjetje.

4. Predpisi, ki veljajo za novo lokacijo in stavbo v kateri boste locirani

Zelo pomembno je, da se seznanite z vsemi predpisi in omejitvami na novi lokaciji. Od pravil za oznake, table, parkirnih prostorov, ipd., do omejitev pri morebitnih obnovah ali manjših spremembah novih poslovnih prostorov.

5. Izpogajajte si dobre najemne oz. zakupne pogoje

Izpogajajte si pogoje, ki ustrezajo vašemu podjetju. V primeru najema si zagotovite, da lahko v določenih situacijah prekinite pogodbo. Prav tako poskrbite, da je v pogodbo vključena konkurenčna klavzula, ki bo ščitila interese vašega podjetja. Med drugim vam mora najemodajalec zagotoviti, da na isti lokaciji ne bo locirano nobeno podjetje, ki je vaš neposredni konkurent.

Poleg vsega zgoraj naštetega poskrbite tudi za to, da je o vaši novi lokaciji obveščena tako lokalna skupnost, kamor se selite, kot vaše stranke in poslovni partnerji.

Širitev oz. selitev podjetja na novo lokacijo zna biti zelo zahtevna, a če postopate pravilno in pametno lahko to pomeni eno izmed vaših boljšh poslovnih potez.

vir: entrepreneur

Objave iz iste kategorije: