Natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2014

european_enterprise_promotion_awardsEvropska komisija je objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2014, ki se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2 500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10 000 novih podjetij.

Cilji nagrad so prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti ter pobud za spodbujanje podjetništva, predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških politik ter praks, doseganje večje stopnje zavedanja o vlogi podjetnikov v družbi in spodbujanje in navdihovanje morebitnih podjetnikov.

K sodelovanju so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Poleg velike nagrade žirije je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij in sicer: spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniška znanja, izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri, odgovorno in odprto podjetništvo.

Prijave podpornih institucij za podjetništvo in inovativnost so možne do vključno četrtka, 8. maja 2014, do 10. ure, in sicer pri nacionalni kontaktni točki – javni agenciji SPIRIT Slovenija. Vse ostale podrobnosti najdete na povezavi Evropske komisije.

Objave iz iste kategorije: