Na voljo 200 tisoč evrov semenskega kapitala za inovativna podjetja

startup-plantSlovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Iniciativo Start:up Slovenija objavil nov razpis za inovativna, razvojno naravnana in globalno usmerjena podjetja. Za vsako posamezno podjetje bo na voljo 200 tisoč evrov v obliki semenskega kapitala.

Sklad želi z razpisom spodbuditi hitro rast inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev.

Upravičenci so mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena.

Razpis je namenjen spodbujanju nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

Povezovanja obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem.

Vlaganja zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Rok za predložitev vlog je 17.10.2014.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Objave iz iste kategorije: