Upanje za človeštvo

Gledano z najvišjega makro nivoja se v prihodnosti človeštvu ne pišejo nič kaj rožnati časi. Število prebivalstva strmo narašča. Še nekaj desetletij in naj bi nas živelo okoli 20 milijard, trikrat več kot v tem trenutku. Pri tem bo glavnina novih življenj svet uzrla predvsem v revnejših predelih sveta. Nikakor pa ne želimo, da več in več ljudi živi v revščini in bedi.

Na drugi strani npr. Evropa postaja vse bolj stara, kar posledično pomeni nevzdržen socialni in zdravstveni sistem. Države se zadolžujejo in zadolžujejo, z namenom, da se ohranja kakovost materialnega življenja, vendar te dolgove bo nekega dne nekako potrebno tudi odplačati. Velikost te krize postaja vse bolj očitna. Prav tako se stopnjuje merjenje ekonomske moči med svetovnimi velesilami. Nagibanje tehtnice v prid Kitajske bo zahod zelo težko sprejel.

Nenazadnje imamo tukaj še ekološke probleme, ki se odražajo v globalnem segrevanju, velike razlike med revnimi ter bogatimi in izobraženimi ter neizobraženimi, nestabilne finančne trge, in še bi lahko naštevali. To je le nekaj največjih in najtežjih strukturnih problemov, s katerimi se bo moralo soočiti človeštvo v bližnji prihodnost. Vprašanje je, ali sploh obstaja še upanje, scenarij, ki omogoča pozitiven izid iz labirinta v katerem se nahajamo.

Odgovor je vsekakor! Upanje za človeštvo se nahaja v dveh temeljih prihodnosti in sicer: Tehnologiji ter dvigu ravni zavesti.

Tehnologija. Vsakič, ko človeštvo trči ob zid preživetja in ob nepremostljive ovire napredka, je prisiljeno k izjemnemu tehnološkemu preskoku (revolucija). In tak preskok se je do sedaj tudi vedno zgodil. Najprej z agrarno revolucijo, ko ni bilo več dovolj hrane na drevesih za celotno prebivalstvo, nato z industrijsko revolucijo, ko ni bilo več dela za vse na poljih, ter nenazadnje z informacijsko revolucijo, ko so se zapolnile vse proizvodnje kapacitete (poenostavljeno). Znotraj posameznega preskoka pa se dogaja izredno hiter tehnološki napredek (evolucija), po zakonu singularnosti.

Človeštvo se znova nahaja pred podobnim neprebojnim obzidjem. Izzivi so se nakopičili in sedaj jih bo potrebno sistematično rešiti. In samo z novim tehnoloških preskokom nam to lahko uspe. Samo z novim tehnoloških preskokom bomo lahko ohranili naš planet pri vzdržnem zdravju (alternativni viri energije) in preprečili nadaljnje širjenje lakote (nove tehnologije proizvodnje hrane). Samo s tehnološkim napredkom bo lahko imelo dostop do izobrazbe bistveno več ljudi (spletne tehnologije) in samo s tehnološkim napredkom bomo lahko eliminirali riziko življenja človeške rase samo ne enem planetu (vesoljska plovila, postaje ipd.). Še prej pa bomo lahko le z novimi tehnologijami zagotovili ustrezno zdravje (genetska zdravila) za kakovost življenja v resnično poznih letih (100+).

Brez ustreznega strmega tehnološkega napredka bo človeštvo pahnjeno pred hude moralne dileme in težke odločitve, pri čemer bo pri življenju lahko ostal le majhen del prebivalstva. To pa je scenarij, ki je vsekakor nesprejemljiv.

Več inforamacij: www.blazkos.com

Objave iz iste kategorije: