UGODNEJŠI DRŽAVNI PROGRAM KREDITOV ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA

V dogovoru z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, so pri SID banki v okviru Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij (MSP) oblikovali posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov. Sklad je namenjen dostopnejšemu kreditiranju podjetij po bistveno nižjih obrestnih merah in ima status državne pomoči oz. de minimis.
Od 13.10.2013 dalje bo tako mogoče elektronsko oddati vloge za mikrokredit v višini 30.000 do 100.000 eur po enostavnejšem in hitrejšem administrativnem postopku ali pa kredit nad 100.000 do 1.000.000 eur po kompleksnejšem postopku. Oba kredita sta namenjena za financiranje poslovanja in imata ročnost 1 do 3 leta.

V kolikor ste zainteresirani, vam v zavodu Kam data lahko ponudijo vse dodatne informacije o možnostih ter pogojih, za vas pa uredijo tudi vso potrebno dokumentacijo.

 

Zapisal: Andrej Poljanec

Objave iz iste kategorije: