Kako najti dobre tržnike? (11.del – Ustvarimo dober prodajni tim)

Ustvarimo dober prodajni tim
Ustvarjanje dobrega prodajnega tima je dolgoročen proces, ki zahteva veliko truda in kreativnosti. Ugotoviti moramo, kakšen je idealen kandidat, ki bi se lahko učinkovito vklopil v obstoječi tim podjetja in imel potrebna znanja in veščine za prodajo našim potencialnim strankam.

Ko imamo ‘sliko’ našega idealnega kandidata, začnemo intenzivno komunicirati s trgom dela – ves čas sporočamo: kdo smo, kakšne kandidate iščemo in zakaj se splača delati pri nas. Imeti moramo dober motivacijski sistem nagrajevanja, ki je tržnikom dejansko dosegljiv in jih motivira.
Stalno nadzorujemo prodajni (in celotni) tim podjetja, da ne prihaja do morebitnih trenj med tržniki, skrbimo za nenehno izobraževanje tržnikov o novih načinih prodaje in novostih v naši industriji.

1. del: https://podjetniski-portal.com/2012/07/kako-najti-dobre-trznike-1-del/

Aleš Zaletel, Mojedelo.com

Objave iz iste kategorije: